Paja 2.1

PAJA 2.1-HANKE

Nuorten paja Keuruu on osana Keuruun kaupungin työllisyyspalveluita. Nuorten paja Keuruulla toimii pääosin hankerahoituksella, josta osa tulee Keuruun kaupungilta ja osa Aluehallintovirastolta. Paja 2.1-hanke toimii 1.3.2022-31.12.2022. Nuorten paja Keuruu on nuorisotakuun mukaista toimintaa.

Nuorten paja Keuruun keskeisiä yhteistyöverkostoja ovat mm. Navikka-toimintakeskus, mielenterveys- ja päihdepalvelut, terveydenhuolto, etsivä nuorisotyö, kunnallistekniikan puistopuoli, sosiaalitoimi, sivistyspalvelut, TE-palvelut sekä ammatilliset oppilaitokset ja koulut.

Yhteistyöverkosto

TYÖPAJATOIMINTA

Työpajatoiminta on työvaltaista ja yhteisöllistä valmennusta, jolla tuetaan nuoren yksilöllistä kasvua, sosiaalista vahvistumista ja aktiivista osallisuutta sekä yleisiä työ- ja työelämätaitoja. Työpaja mahdollistaa nuoren osaamisen, kokemuksen ja itsetuntemuksen lisääntymisen. Niiden myötä kouluttautuminen ja sijoittuminen avoimille työmarkkinoille tulevat realistisemmaksi mahdollisuudeksi.

Työpajatoiminnan tavoite on parantaa nuoren työ- ja toimintakykyä sekä valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun tai päästä avoimille työmarkkinoille. Työpajatoiminta tukee nuoren elämänhallinnan taitoja, sosiaalista vahvistumista ja omatahtista yhteisöllistä kasvua sekä tekemällä oppimista.

PAIKKO osaamistodistus

PAIKKO-OSAAMISTODISTUS

PAIKKO -osaamistodistus on työtodistus pajajakson aikana havaitusta osaamisesta. Osaamistodistus kertoo, minkälaista osaamista olet kerryttänyt pajajakson aikana. – myös aiemmin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa jakson aikana. Hakeutuessasi ammatillisiin opintoihin, voit osaamistodistuksella lyhentää opintojen kestoa ja osaamistodistus toimii myös työnhaun tukena.

Osaamisesi tulee näkyväksi ja konkreettiseksi. Osaamistodistus perustuu Opetushallituksen hyväksymiin ammatillisten perustutkintojen perusteisiin.

Ohjautuminen pajalle ja sopimukset

MITEN NUORTEN PAJALLE PÄÄSEE?

Suurin osa nuorista tulee pajalle työllisyyspalveluiden palveluohjaajan kautta. Nuorten pajalle on mahdollista tulla myös sosiaalitoimen, etsivän nuorisotyöntekijän, TE-keskuksen tai oppilaitosten ohjaamana. Nuori voi myös itse olla yhteydessä pajan ohjaajiin ja tulla tutustumaan toimintaan.

Työllisyyspalveluiden palveluohjaaja tekee nuoren kanssa sopimuksen pajajaksosta. Samalla mietitään yhdessä tavoitteet pajajaksolle. Yleisiä sopimusmuotoja on kuntouttava työtoiminta ja työkokeilu. Osallistuessaan pajatoimintaan nuoren etuutena on useimmiten työmarkkinatuki + kulukorvaus pajapäiviltä.

Pajan toimintaan voi tulla tutustumaan etukäteen, jos pohtii olisiko Nuorten paja Keuruulla sopiva paikka omaan elämäntilanteeseen.