Toiminta

Toiminta nuorten pajalla on mielenkiintoinen sekoitus itsenäistä ja ohjattua toimintaa, jota tehdään sekä yksin että porukalla. Kaikki toiminta sovitaan yhdessä: puuhailu ei ole pakkopullaa, se perustuu mielenkiintoon ja omaan innostukseen. Tekemis- ja oppimismenetelminä käytetään työvalmennusta sekä projekteja.

Huolimatta rennosta otteestaan pajallaolo tähtää parantamaan työelämäntaitoja ja oma-aloitteisuutta; tukee tulevaisuuden selkeyttämistä nuorille, työttömille ja kuntouttaa työ- tai kouluelämään lähteviä.

Palvelut ja työpajat

Mediapaja

Mediapaja

Mediapaja sisältää toimintaa, joka vaihtelee taiteesta tietotekniikkaan – luovaa tekemistä laidasta laitaan. Mediapajan projekteissa on esimerkiksi harrastettu valokuvausta, muokattu videoita ja tehty nuorten työpajalle nämä nettisivut. Käytettävissä on laaja kirjo erinäisiä median tuottamiseen tarkoitettuja työkaluja, kuten kameravälineistö ja tietokoneita.

Mediapajalla tehtävä toiminta ei vaadi erityisosaamista, tai aiempaa kokemusta käytettävistä laitteista tai ohjelmista. Erilaiset projektit antavat tilaa luovuudelle ja omalle mielikuvitukselle.

Liikunta- ja elämyspaja

Liikunta- & elämyspaja

Liikunta- & elämyspajan toiminta on suunnattu edistämään jaksamista ja antamaan onnistumisen kokemuksia jokaiselle oman kuntonsa ja inspiraationsa mukaan.

Porukalla pääsee kokeilemaan monipuolisesti uusia kevyitä liikuntamuotoja. Kulttuurilliset elämykset on myös huomioitu, ja yhdessä tehdään retkiä esim. museoihin, näyttelyihin ja tapahtumiin.

Ruoka- ja hyvinvointipaja

Ruoka- & hyvinvointipaja

Ruoka- & hyvinvointipajan ohjelmaan kuuluu yhteistä ruoanlaittoa. Teemat painottuvat monipuoliseen ruokavalioon, terveellisyyteen ja kausiruokien kokeiluun. Toiminta ei vaadi aiempaa kokemusta, ja paja vastaa ruoka-aineiden ostosta.

Ruoanlaiton lisäksi pajan toiminnoissa keskitytään hyvinvoinnin edistämiseen. Torstain liikunnalliseen toimintaan on mahdollista osallistua iltapäivisin, tai kokoontua yhdessä käsittelemään arkielämää koskevia teemoja, kuten unta, mielenterveyttä tai ystävyyssuhteita.

Torstain toiminta

Torstain toiminta

Torstain toiminta iltapäivisin sisältää monenlaista liikuntaa. Tähän sisältyy kesäisin esim. jalkapalloa, tikanheittoa ja frisbee-golfia, kun talvisin puolestaan painotetaan sisällä harrastettavia urheilulajeja kuten sählyä, koripalloa ja futsalia.

Pääpaino ei ole suorittamisessa vaan yhdessäolossa ja hauskanpidossa. Paja vastaa urheiluvälineiden lainasta osallistujille. Toimintaan voi osallistua vaikka ei olisi mukana pajatoiminnassa tai kuntouttavassa työtoiminnassa, osallistumiseen riittää oma halukkuus.

MUSAPAJA

Musapajalla musisoidaan rennoissa merkeissä.

Pääset laulamaan ja testaamaan erilaisia soittimia kuten kitaraa, rumpuja ja kosketinsoittimia.

Perjantaipaja

Perjantaipaja

Perjantaipaja on matalimman kynnyksen toimintaa, jonka sisältö sovitaan aina yhdessä. Kukin osallistuu oman toimintakykynsä mukaan. Useimmiten pelataan lautapelejä, keskustellaan päivän polttavista puheenaiheista kahvikupin äärellä tai harrastetaan rauhallista ulkoilua.

Toiminnan tarkoitus on johdattaa nuoria tutustumaan pajan toimintaan ja tarjota mielekästä tekemistä päivään. Kannustimina toimivat yhtälailla niin osallisuuden kokemuksen vahvistaminen, aktiivimallin täyttö kuin karenssin purkaminenkin.

Projektit

Projektit

Pajalla on mahdollista toteuttaa erilaisia projekteja, jotka tukevat ja kehittävät nuoren valmiuksia koulutukseen ja työelämään siirtymisessä. Projektien kautta pääsee kokeilemaan uusia asioita ja toteuttamaan omia mielenkiinnon kohteita.  Projekteihin on sisältynyt esimerkiksi uimakoppien seinien maalaamista Uippiksella ja Navikan tuotekatalogin tekeminen.

Projektit vaativat sekoituksen omaa aloitekykyä sekä sosiaalisia taitoja, ja niitä on mahdollista toteuttaa yhteistyössä paikallisten yritysten tai kunnan kanssa.

Seinätön valmennus

Seinätön valmennus

Seinätön valmennus on vaihtoehto työpajajaksoille ja sitä järjestetään yhteistyössä kunnan kanssa vähintään kolmen ja enintään kuuden kuukauden jaksoissa. Valmennus koostuu itsenäisestä työn tekemisestä ja suunnittelusta, sekä tulevaisuuden jatkopolkujen suunnittelusta yhdessä yksilövalmentajan kanssa. Kokeilun aikana järjestetään sekä yksilövalmennusta että yhteisiä arviointeja. Jakson päätteeksi nuori saa itselleen osaamistodistuksen, josta on hyötyä koulutuksen tai työpaikan haun yhteydessä.

Seinätön valmennus on myös mahdollista järjestää kuntouttavana työtoimintana. Tulevaisuudessa toiveena on laajentaa myös yksityisiin yrityksiin.

Yksilövalmennus

Yksilövalmennus

Yksilövalmennus on keskustelua, joka tähtää auttamaan nuorta elämän haasteissa, esimerkiksi CV:n valmistelussa, työkokeilupaikan etsimisessä tai tulevaisuuden jatkopolkujen selvittämisessä. Valmennukseen voi tulla ilman erillistä sopimusta.

Palveluohjaus

Palveluohjaus on keskustelua, jonka ideana on asettaa tavoitteita sekä luoda turvallista ja luottamuksellista yhteistyötä asiakkaan ja ohjaajan välille. Palveluohjaus on Keuruun kaupungin työllisyyspalveluiden toimintaa.

Ohjauksella pyritään selventämään asiakkaan palveluiden tarvetta, esim. terveydenhuollon tai TE-toimiston piirissä. Keskusteluilla tuetaan nuorta elämänhallintaan ja vastuunkantamiseen. Palveluohjauksen kautta on mahdollista suuntautua esimerkiksi nuortenpajalle, tai kuntouttavaan työtoimintaan.