Esittely

Nuorten työpaja on tarkoitettu 17-28 -vuotiaille nuorille, jotka etsivät työ- tai koulupaikkaa, viettävät välivuotta, tai heille, jotka etsivät harrastuksia tai tekemistä arkeen. Työpajalla saa tukea arjen taitoihin ja vahvistusta opiskelu- ja työelämävalmiuksiin, kuten elämänhallintaan ja vuorovaikutustaitoihin.

Työpajatoiminta perustuu tekemällä oppimiseen ja yhdessä oivaltamiseen. Toiminnan sisällöt suunnitellaan yhdessä ohjaajan kanssa. Pajalla ollessa on myös mahdollisuus tutustua eri ammatteihin ja koulutusvalintoihin erilaisten vierailujen kautta. Pajat toimivat arkipäivisin, maanantaista perjantaihin.

Yleistä tietoa

Neppari-hanke

Linkki-hanke

Hallitusohjelmaan sisältyy nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen siten, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 29-vuotiaalle vastavalmistuneelle voidaan tarjota työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.

Nuorten työpaja on hanke, joka toimii kunnan ja Opetus- ja Kulttuuriministeriön yhteisrahoituksella. Linkki-hanke tekee nuorisotakuun mukaista toimintaa toteuttamalla varhaisen välittämisen mallia, jossa pyritään ehkäisemään nuorten syrjäytymistä työelämästä ja koulutuspoluilta. Hanke tuottaa matalan kynnyksen toimintaa keuruulaisille nuorille sekä osallistuu myös kunnan ehkäisevään ja korjaavaan päihdetyöhön pajatoiminnan kautta.

PAIKKO osaamistodistus

Osaamistodistus

Keuruulla on käytössä PAIKKO-osaamistodistus. Osaamistodistuksella tarkoitetaan työ- tai oppimisympäristössä tunnistettua osaamista, joka voidaan hyväksilukea ammatillisia opintoja aloitettaessa. Keuruulla on useita tunnistettuja oppimisympäristöjä, jotka toimivat yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Osaamistodistus on mahdollista saada esimerkiksi seinättömän valmennuksen päätteeksi.

Lisätietoja mahdollisista oppimisympäristöistä OpinKeuruun verkkosivuilta: www.opinkeuruu.fi/opintoja-suunnittelevalle/keuruun-kaupunki-kouluttaa

Ohjautuminen pajalle ja sopimukset

Ohjautuminen työpajalle ja sopimukset

Pajalle on mahdollista tulla itse tai ohjautua esimerkiksi työllisyyspalveluiden, sosiaalitoimen, etsivän nuorisotyöntekijän, TE-keskuksen tai oppilaitosten kautta. Suurin osa pajalle ohjautuvista nuorista tulee työllisyyspalveluiden kautta.

Jokaiselle nuorelle tehdään sopimus. Samalla mietitään yhdessä tavoitteet pajajaksolle. Yleisiä sopimusmuotoja on kuntouttava työtoiminta ja työkokeilu. Pajalle on mahdollista tulla tutustumaan ja tekemään myös pajan omalla sopimuksella.

Tuet ja etuudet

Tuet ja etuudet

Pajalla saat apua ja neuvontaa myös tukiin ja etuuksiin liittyen. Yleisin etuus yli 17-vuotiaille työttömille työnhakijoille on työttömyysetuus. Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden, joilla ei ole ammatillista koulutusta, on mahdollista hakea työttömyysetuutta vain siltä ajalta jolloin työnhakija on työllisyyttä edistävän palvelun piirissä, kuten nuorten työpajalla.

Työttömyysetuuteen kuuluu lisäksi veroton kulukorvaus, jonka maksaa KELA. Korvaus on suuruudeltaan 9€ / pv. Kulukorvausta maksetaan pajapäiviltä. Lisätietoja työttömyyteen liittyvistä tuista ja etuuksista löydät KELAn verkkosivuilta, www.kela.fi. Työttömän pikaopas neuvoo myös muissa työttömyyteen liittyvissä asioissa, https://www.kela.fi/tyottoman-pikaopas.

Yhteistyöverkosto

Yhteistyöverkosto

Nuorten työpaja toimii Keuruun kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa. Keskeisiä verkostoja ovat mm. sivistyspalvelut, terveydenhuolto, sosiaalitoimi, mielenterveys- ja päihdepalvelut, TE-keskus, Navikka-toimintakeskus, ammatilliset oppilaitokset ja koulut, sekä etsivä nuorisotyö. Näiden lisäksi tehdään yhteistyötä muiden Keski-Suomen nuorten työpajojen kanssa.