Työelämä, yrittäjyys ja sinä

Kahvikuppi

Herää aamulla, juo aamutee, pese hampaat, kahdeksaksi töihin. Tätä on ollut työarki monelle suomalaiselle pitkälle tähän päivään saakka. Vaan nykyisin yhä useammin töihin lähteminen tarkoittaa oman työpöydän, läppärin tai pöytäkoneen ääreen siirtymistä, ei auton käynnistämistä ja työpaikalle huristamista. Mistä tämä johtuu? Kuinka olemme päätyneet tilanteeseen jossa ihmiset tekevät töitä itselleen, tai markkinoivat osaamistaan yrityksille tai suoraan kuluttajille oman kotisohvansa lämmöstä?

Vastaus löytynee osittain automaatiosta, joka on hiljalleen käynyt halvemmaksi ja helpommaksi ottaa käyttöön. Tämä teknologinen edistysaskel on vapauttanut ihmisiä tekemästä töitä jotka olisivat monotonisia ja terveydelle vaarallisia, tai missä kone suoriutuu annetusta tehtävästä ihmistä tehokkaammin. Tämän muutoksen myötä työelämä on ottanut ensimmäiset askeleensa muuttuakseen peruuttamattomasti. Vaikka automaatio myös luo uusia työpaikkoja, silti se vie entisiä pois ja pakottaa ihmisiä keksimään muunlaisia keinoja elättää itsensä. Vastapainoisesti ne alat joilla ihmisen abstraktit ajattelu- ja toimintatavat ovat keskiössä tullevat säilymään koneistumisen ja automaation koskemattomissa.

Toisaalta tietokoneiden ja internetin kehittyminen on mahdollistanut sellaisten verkostojen luomisen jotka eivät olisi olleet vielä vuosituhannen alussa mahdollisia. Ajatuksien, taiteen ja viihteen luominen, jakaminen ja kuluttaminen on käynyt helpoksi ja nopeaksi. Ihmiset ovat aloittaneet ja luoneet kokonaisia uria omilla yrityksillään, tai jalostamalla jo olemassa olevia palveluita kuten YouTubea tai Twitch.tv:tä. Vaikka aivan kaikista ei todennäköisesti ole yrittäjäksi tai oman itsensä työllistäjäksi – aivan kuten kaikista ei ole sairaanhoitajaksi tai prosessinhoitajaksi tehtaaseen – on se hyväksytympää ja lähestyttävämpää kuin esimerkiksi kymmenen vuotta sitten. Myöskään epäonnistuminen tai konkurssiin joutuminen ei enää anna samanlaista stigmaa otsaan kuin viime vuosikymmeninä. Ylipäätään ilmapiiri on paljon sallivampi kuin ennen: saa yrittää uudelleen.

Viestintäsovellukset puhelimessa

Minkälaista on siis tehdä töitä itselle? Kuinka helppoa on perustaa oma yritys? Mitä kaikkea kuuluu oman brändin luomiseen? Itsensä työllistäminen on paljon muuta kuin vain omien työaikojen valintaa ja itselle mielekkäiden töiden tekemistä. Se on enemmänkin oman ajatuksen, unelman tai idean toteuttamista jota ei vielä ole toteutettu työmaailmassa, tai jolla luultavasti voisi kilpailla jo olemassa olevien yrityksien kanssa. Se on myös yhteistyökumppaneiden aikataulujen kunnioittamista ja omasta vapaa-ajastaan tinkimistä. Jos jotain, se on jopa enemmänkin poistumista omalta mukavuusalueelta, kuin sinne jäämistä.

Vaikeampaa kuin toiminimen perustaminen lienee verkostoituminen, joka on melkein jokaisen yrityksen elinehto. Yksityisyritykset ja toiminimet, päinvastoin kuin suuret kansainväliset mega- tai hyperkorporaatiot, eivät nauti laajaa tuntemusta kansan keskuudessa. Pienillä yrityksillä ei ole myöskään yhtä laajaa kirjoa osaavia työntekijöitä kuin suurilla firmoilla, joten joitain palveluita saatetaan joutua ulkoistamaan, kuten laskutus ja kirjanpito. Toisaalta myös ajankäyttö tulee kysymykseen — päivässä on vain rajallinen määrä tunteja, ja yksittäinen yrittäjä ei välttämättä kerkeä tekemään kaikkea itse. Alihankinta ja palveluksien kauppaaminen on täten yksi tärkeimpiä rakennuspalikoita alettaessa tehdä töitä itselle, tai omaa firmaa perustettaessa. Verkostoituminen helpottaa myös työntekemisen lisäksi suuremman asiakaskunnan saavuttamista. Jo olemassaolevalle yrittäjälle voi tulla asiakkaita joita hän ei voi itse auttaa, mutta pystyy osoittamaan yhteistyökumppaninsa suuntaan. Verkostoitumiseen kuuluu myös oman osaamisensa markkinointi massamediassa, jotta saavutetaan kuluttajia jotka olisivat halukkaita ostamaan tuotettuja palveluita. Markkinointi sitoo tuottajan kuluttajaan, ja ehkä paras mainos itsessään on tyytyväinen asiakas.

Yrittäjyys ja itsensä työllistäminen ei ole siis vain mukavan puuhan keksimistä, vaan vaatii paljon oma-aloitteisuutta ja kekseliäisyyttä. Kun yritys on lähtenyt kasvamaan, on pidettävä myös huoli siitä että se jatkaa kasvuaan, tai saavuttaa tasaisen pohjan jolla voi elättää itsensä luotettavasti. Tämä vaatii jatkuvaa työelämän, yhteiskunnan ja markkinoiden tarkkailua. Uusia kilpailijoita ja potentiaalisia yhteistyökumppaneita putkahtelee pinnalle; kuluttajien mielenkiinnon kohteet saattavat muuttua; kysyntä vaihdella vuodenajan tai vuosikymmenen myötä; ja uusia mahdollisuuksia saattaa tulla odottamatta nurkan takaa. On oltava tarkkana ja oltava valmis omaksumaan uusia toimintatapoja, karsimaan vanhoja pois, sekä pysyttävä ajan hermolla. Samat periaatteet koskevat niin YouTube-uraa kuin oman remonttifirman perustamistakin. Lopuksi voitaneen huomioida vielä että laskutusfirmojen avulla jopa yksityis-ihminen voi tehdä töitä asiakkailleen ja hoitaa laskutuksen täysin kirjanpitoyrityksen kautta, tarvitsematta perustaa omaa toiminimeä tai yritystä.

Eräs tärkeä näkökulma yrittäjyyteen on myös itsensä tunteminen. Koska tehdään töitä itselle, ollaan oman itsen kanssa jatkuvasti tekemisissä, ja verkostoitumisen kautta tämä oma itseys on pelinappulana laudalla toimimassa suurempaa päämäärää varten. On siis tärkeää tuntea omat heikkoutensa ja vahvuutensa, ja pystyttävä olemaan itsekriittinen. Omahyväisyys ja liian suuri itseluottamus ovat petollisia sudenkuoppia, jotka johtavat helposti yrittämättömyyteen ja paikallaanpolkemiseen. Kuten sanontakin menee, ‘vierivä kivi ei sammaloidu’

Pelikortteja

Jos mielenkiinto itseään työllistävään työtapaan riskitekijöistä ja uhrauksista huolimatta on pysynyt tai orastaa, kannattaa lukea muutamastakin eri kohteesta faktuaalista tietoa ja ohjeita kuinka lähteä toteuttamaan omaa uraansa yksityisyrittäjänä. Aiheesta järjestetään myös lyhytkursseja, joissa käydään läpi sekä mielikuvia yrittäjyydestä että todellisia yrittäjyyden tarpeellisia toimintatapoja.

Yksi tällainen lyhytkurssin järjestäjä on INNOverkon Timo Pihlajamäki. Hänen järjestämänsä Luo Oma Työsi -Klinikka on erikoistunut auttamaan yrittäjyydestä kiinnostuneille tietoa ja ymmärrystä tällaisen työllistymisen polun haasteista ja hyvistä puolista. Tämä samainen klinikka on käynyt myös täällä Keuruulla Nuortenpajalla, ja innosti meitä luomaan tämän blogi-postauksen kyseisestä aiheesta. Suosittelen lämpimästi tutustumaan INNOverkon nettisivuihin mikäli pienintäkään kiinnostusta löytyy oman itsensä työllistämiseen. Onnea matkaan!


Lue ja tutki siis lisää näistä osoitteista:

* Valmennusta, ohjeistusta ja keskustelua sisältävä Luo Oma Työsi -Klinikka, vetäjänä Timo Pihlajamäki
https://nuortentyobileet.fi/

* Yrittäjyydestä kiinnostuneille,
https://yritä.fi/

* Verkkokurssi toiminimen perustamisesta,
https://kurssit.yritä.fi/p/toiminimikurssi-2019

* Yrittäjille suunnattua tietoa,
https://www.yrittajat.fi/

* Ulkoinen laskutus- ja kirjanpitofirma,
https://www.ukko.fi/

* Oman työllisyyden luomisesta,
https://yrityksen-perustaminen.net/

* Toinen laskutus- ja kirjanpitofirma,
https://www.palkkaus.fi/